Piatok, 28. 2. 2020

MAT: PZ2 14/ 3, 15/ 1, 2, 3, 4, s. 16 - celá

PDA: s. 28, 29/ 5

Č: Vyhodnotili sme si februárovú čitateľskú výzvu. Niektorí sa naozaj poctivo snažili, boli za to odmenení.. Touto cestou ďakujem aj vám - rodičom - za pomoc a spoluprácu pri rozvíjaní čitateľských zručností.. Po prázdninách nech si už deti nosia do školy čítanky. 

Chcem sa poďakovať všetkým šmolkom za krásne valentínske odkazy, ktoré som si stihla prečítať až včera a budú mi veľmi milou spomienkou na spoločne strávené chvíle.. Mám vás všetkých veľmi rada.. :)

Rodičom ďakujem za pomoc, spoluprácu a za vašu trpezlivosť..

Všetkým želám pokojné jarné prázdniny plné pekných zážitkov.. Po nich sa už stretnete s vašou pani učiteľkou Katkou Olšavskou, ktorá sa už na vás veľmi teší..

Štvrtok, 27. 2. 2020

MAT: PZ2 11/ 2, 12/ 4, 14/ 1, 2, DÚ: PZ2 12/ 5, 13/ 2, 14/ 5

SJL: 59 - celá, 60 - celá, DÚ: 60/ 10

HUV: pieseň  vybrané slová po R

VLA: s. 26, 27 -  doma doplniť Významné budovy v našej obci, V mojej obci sa mi najviac páči.

PS: Zajtra priniesť Februárovú čitateľskú výzvu, bude vyhodnotenie!

Streda, 26. 2. 2020

SJL: Písali sme samostatnú prácu, Putujeme za písmom s. 16

Č: Naša mama je bosorka

MAT: PZ2 s. 11/ 5, 12/ 1, 2, zajtra skúšam násobky čísla 6!

PS: Nech si deti zajtra aj v piatok prinesú do školského klubu peňaženky s peniazmi z minulého roku  - zahrajú sa s nimi napr. na poštu.. ĎAKUJEME..

Utorok, 25. 2. 2020

Č: Naša mama je bosorka

MAT: násobenie a delenie 7, uč. 50/ 1, 3, DÚ: PZ2 11/ 1, 3

SJL: písali sme kontrolný diktát, zajtra bude krátka samostatná práca na vybrané slová po S

Pondelok, 24. 2. 2020

MAT: PZ2 s. 10/ 3, 4, 5, 13/ 1, DÚ: uč. 49/ 6

SJL: Písali sme nácvičný diktát. Zajtra bude kontrolný diktát. DÚ: napísať do zošita všetky vybrané slová po R a po S. 

Piatok, 21. 2. 2020

MAT: PZ2 s. 8/ 1, 2, 4, s. 9 - celá, DÚ: s. 8/ 3 - do zošita, 10/ 1, 2

PDA: Rozpúšťanie a topenie, s. 26, 27

SJL: 58/ 2, 3, 5 - palcové úlohy, DÚ: 4- palcová úloha + opakovať vybrané slová po R a S. Budúci týždeň bude diktát (na R a S) a krátka písomka (na vybrané slová po S).

Č: pracovali sme s knihou Naša mama je bosorka

Štvrtok, 20. 2. 2020

MAT: PZ2 s. 6/ 4b, c, 7/ 1, 2, 3, 5, DÚ: uč. 49/ 5, 8, trénovať násobky čísla 6

SJL: uč. 58 - opakovanie s Opkom Hopkom, DÚ: 58/ 1 - palcová úloha - prepísať do zošita, opakovať vybrané slová po S a R

Streda, 19. 2. 2020

SJL: 57/ 20, 21, 22, budúci týždeň bude kontrolný diktát na vybrané slová po R a S

Č: práca s knihou Naša mama je bosorka.

MAT: PZ2 s. 6/ 1, 2, 3, 4a, trénovať násobky čísla 6

PS: Zajtra si priniesť SJL a MAT. A nezabudnúť masku (niektorí majú tričká v škole).

Utorok, 18. 2. 2020

SJL: 56/ 15, 16, 57/ 17, 18, 19, : 57/ 25

MAT: PZ1 G: 13/ 4, 14/ 1, PZ2 s. 3 - celá, DÚ: uč. 49/ 3, 7

Pondelok, 17. 2. 2020

MAT:  PZ 1 G 12/ 1, 2, 3a, 13/ 1, 2, 3, DÚ: 14/ 2, 3

SJL: 55/ 10, 11, 13, 14 - DÚ: dokončiť  14 cvičenie - napísať vety na 3 obrázky 

Piatok, 14. 2. 2020

MALI SME VALENTÍNSKE UČENIE - úlohy nové žiadne neboli. 

Štvrtok, 13. 2. 2020

MAT: PZ2 s. 1/ 1, 2, s. 2/ 1, 2, 3, DÚ: PZ2/ s. 1/ 3, s. 2/ 4

SJL: uč. s. 55/ sýty, sypať, 55/ 8, 9, DÚ: 55/ 7

HUV: Vybrané slová po s, papier s textom majú deti v učebnici SJL

VLA: s. 24, 25/ 1, vyplnili sme vlastné poznámky

Streda, 12. 2. 2020

Č: práca s knihou Naša mama je bosorka

SJL: 54/ 2, 55/ 4, 5

MAT: uč. s. 7/ 1, 2, Násobenie a delenie 6, 48/ 2, 3, 4, 5, 7, 49/ 2, ZAJTRA DONIESŤ PZ č. 2!!!

PS: Budúci týždeň si budeme maľovať tričká. Prosím, aby ste deťom dali nejaké staré tričko - nekupujte im nové. Nech ich prinesú do školy.. už aj môžu začať nosiť, aby sme ich mali v škole do pondelka. Ďakujem 

Utorok, 11. 2. 2020

SJL: vybrané slová po S, opísali sme si vybrané slová do zošita, s. 54/ 1

MAT: písali sme samostatnú prácu, uč. s. 35 - celá, zajtra priniesť PZ číslo 2.

Č: čítali sme knihu Naša mama je bosorka, máme ju v škole

Pondelok, 10. 2. 2020

MAT: uč. 32/ 5, 7, 39/ 2, 41/ 5, 45/ 4, 5, DÚ: 42/ 8 + pozrieť si s. 65 v PZ - NEROBIŤ!

SJL: písali sme samostatnú prácu

PS: zajtra je školské kolo Hviezdoslavovho Kubína - vybratí žiaci priniesť so sebou text a pekne sa obliecť

Piatok, 7. 2. 2020

MAT: G PZ s. 10, 11

PDA: s. 25 - Telesná teplota

SJL: robili sme pracovný list, Putujeme za písmom, s. 15, opakovať doma vybrané slová po R, bude krátka písomka

Č: s. 80 - Jar

Štvrtok, 6. 2. 2020

MAT: PZ s. 63/ 3, 4, 64/ 1, 2, 3, 4, 5, zajtra bude geometria

SJL: s. 53 - celá

Tí, ktorí boli vybratí na Hviezdoslavov Kubín nosiť text do školy každý deň. Školské kolo bude 11. 2. 2020

VLA: s. 22, 23

PS: nové info v aktualitách

Streda, 5. 2. 2020

SJL: 52/ 1-palcová, 2-palcová, 4-palcová úloha

Č: s. 78 - Snívaníčko, plus dobrovoľná Februárová čitateľská výzva

MAT: uč. 46/ 1, 2, 3, 4, 5, 47/ 1, 2, 3, 4, 5, PZ 63/ 1, 2

Utorok, 4. 2. 2020

Č: s. 74 - Hra pre tvoje modré oči.. Žiaci, ktorí ešte nehovorili báseň - zajtra!

SJL: s. 52/ Opakovanie s Opkom Hopkom, trojpalcová úloha.. Už vedieť vybrané slová po r spamäti!

MAT: PZ s. 61/ 3, 4, 62/ 1, 2, 3, 4, 5 

Piatok, 31. 1. 2020

MAT: uč. 30/ 2, PZ 61/ 1, 2

PDA: 22/ 1, 2, 3, 23/ 4, 24/ 5 + doplnenie viet v spodnej časti strany

SJL: 52/ 30, diktát prepísať a podčiarknuť slová, v ktorých po r nasleduje i, í/ y, ý

PS: žiaci, ktorí ešte nehovorili báseň, priniesť v utorok po prázdninách..

VŠETKÝM ŽELÁM PEKNÉ PRÁZDNINY :)

Štvrtok, 30. 1. 2020

MAT: uč. s. 28/ 4, 5, 6, s. 29/ 3, 6, 8

SJL: uč. s. 52/ 32, robili sme pracovný list na opakovanie vybraných slov. Chýbajúcich, ktorí nehovorili poéziu alebo prózu na Hviezdoslavov Kubín preskúšam, až sa vrátia.

VLA: Významní rodáci a rodáci z našej obce, s. 20, 21

PS: Zajtra na 4. vyučovacej hodine rozdávame vysvedčenia. Prvé tri hodiny sa učíme podľa rozvrhu. 

Streda, 29. 1. 2020

SJL: s. 51 - Viac hláv, viac rozumu, 51/ 25, 28, 29, Putujeme za písmom s. 14

Č: s. 73 - Ľubomír Feldek,  ZAJTRA HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - doniesť si aj texty básničiek, ktoré sa deti naučili...

MAT: G - 7/ 3, 8/ 2, 9/ 1, 2, 3, 4, uč. s. 27/ 11, 28/ 2

PS: V piatok si budú deti v ŠKD robiť čajové popoludnie - nech si prinesú šálku a obľúbený čaj. 

Utorok, 28. 1. 2020

SJL: 50/ 19, 20, 21, 22, 23, 24

MAT: G: 7/ 1, 8/ 4

Č: s. 72/ Po stopách umenia, nezabudnúť - učiť sa na HVIEZDOSLAVOV KUBÍN!

Pondelok, 27. 1. 2020

MAT: PZ s. 59/ 1, 2, 3, 4, s. 60 - celá

SJL: vybrané slová po r: strýc, ryža, bryndza, uč. 50/ 17

Domáce úlohy tento týždeň nebudú. :)

Piatok, 24. 1. 2020

MAT: mali sme geometriu, PZ s. 6, DÚ: 6/4, 7/2, 8/3

PDA: Počasie, s. 19, s. 20/4, prepísali sme si tabuľku so značkami počasia z Palubného denníka na s. 19 do zošitov (nakresiť značku a napísať význam). DÚ: od pondelka zaznačovať značkami počasie do tabuľky na s. 21/9

SJ: 49/ 11, 12, 14

Č: ostáva Kapitán Kukuk a učiť sa na Hviezdoslavov Kubín (viac info v aktualitách)

Streda, 19. 6. 2019

SJL: písali sme koncoročnú písomku

Č: Jedna malá pásikavá

MAT: PZ 64/ 3, 4, 5, opakovali sme na samostatnú prácu, zajtra si nezabudnúť priniesť ostrúhané ceruzy a pravítka!

Utorok, 18. 6. 2019

MAT: uč. 74/ 1, 4, PZ/ 64/ 1, DÚ: uč. 71/ 1, , koncoročná písomka bude vo štvrtok

SJL: opakovali sme na zajtrajšiu koncoročnú samostatnú prácu, DÚ: pracovný list, ktorý som deťom rozdala

Č: Fumiko

Piatok, 14. 6. 2019

Č: Neposedná Li

MAT: PZ s. 62/ 1, 2, 3, uč. 69/ 7, DÚ: 71/ 14, 72/ 1, 1 

Budúci týždeň bude koncoročná písomka z matematiky a SJL...

Štvrtok, 13. 6. 2019

MAT: PZ s. 63 - ako samostatná práca (PZ som pozbierala), uč. 68/ 8, 9 DÚ: uč. 69/ 1, 2

Č: s. 108 - 108 - Svet je pestrý ako dúha DÚ: Viem písať na cestách s. 27 - prepis hádanky

Streda, 12. 6. 2019

SJL: uč. 113/ 15, 16, lienková úloha č. 1 - písomne, Viem písať na cestách s. 26 - 7 riadkov

Č: s. 107 - Lesík

MAT: PZ s. 60,61 - celá - kto nedokončil, dokončiť doma, zajtra bude krátka písomka

PS: Deťom som rozdala lístočky ohľadne školského výletu. Prosím vyplniť malý lístok a zajtra prinieť. Veľký si nechávate. 

OZNAMY

Krátené vyučovanie od 11. 6. - 14. 6. pre zhoršené klimatické podmienky

v utorok: 4. hod. 10.20 - 10.55

                5. hod. 11.00 - 11.35

Obed začína najskôr o 11.30 - ide II.stupeň, až potom I. stupeň

Krúžky sú tento týždeň zrušené.

streda- až piatok: 1. hod.: 7.45 - 8.20

                              2. hod.: 8.30 - 9.05

                              3. hod.: 9.20 - 9.55

                              4. hod.: 10.05 - 10.40

                              5. hod.: 10.50 - 11.25

Činnosť ŠKD je do 15.00.

Služba ŠKD - ráno normálne, popoludní do 15.30

VODNÉ HRY

Zajtra (v stredu, 12. 6.) budú mať deti v ŠKD vodné hry. Priniesť si plavky, opaľovací krém, pokrývku hlavy a osušku.. :)

ŠKOLSKÝ VÝLET

Zajtra (v stredu) deťom rozdám lístočky ohľadne školského výletu. Prosím o vyplnenie a vrátenie do piatku. Ďakujem.

Utorok, 11. 6. 2019

MAT: PZ s. 55/ 1, 2, 3, 57/ 2, 3, 58/ 1, 3, 59/ 1, 2, DÚ: 58/ 2, 5, 59/ 4, 5

Č: s. 106 - Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva (čítanku si prinieť aj zajtra)

SJL: 112/ 12, 13, lienková úloha písomne, DÚ: Viem písať na cestách s. 26 - prepis textu

Pondelok, 10. 6. 2019

PVO: DÚ: 65/ 3, 69/ 3, 4 - do budúcej stredy. Kto doma má, ten nech si v stredu prinesie papierové hodiny

Č: s. 105 - Záružlie

SJL: Viem písať na cestách s. 25 - 7 riadkov, uč. 108/ 9, 10, 109/ 13, 14, 15, 110/ 1, 2, 3, 111/ 8, 10, DÚ: slniečková úloha zo s. 109, Viem písať na cestách s. 25 - prepis textu

MAT: 55/ 4, 6, 56/ 1, 2 , 3, 57/ 1, DÚ: 57/1 - dokončiť, 56/ 4, 5, 57/ 4, 5

Piatok, 7. 6. 2019

Č: s. 104 - O červenom smreku, Viem písať na cestách s. 24 - celá

MAT: G PZ s. 13/ 2, 3, 5, 14/ 1, 2, 3, 15/ 2, 3, 4, 16/ 1, DÚ: 13/ 4, 14/ 4, 16/ 2, 3, 4

PVO: s. 58, 59, 60, 61, 62, DÚ: 59/ 5, 62/ 10

Štvrtok, 6. 6. 2019

MAT: uč. 67/3, 4, 5, PZ 53/1, 2, 3, 54/1, 2, 3, DÚ: PZ 52/3, 5, 53/5, 54/4 - dobrovoľne

SJL: s.106, s. 107/5, 7, lienková úloha

Č: s. 103 - O lietajúcom papieri

PS: Nové info v aktualitách a množstvo nových fotočiek vo fotogalérii.. 

Streda, 5. 6. 2019

SJL: písali sme kontrolný diktát a adresy na pohľadnice, Viem písať na cestách s. 22 - celá

MAT: PZ s. 51 - celá, 52/1, 2

PS: V piatok 7.6. budeme mať slávnostný zápis prvákov. Deti budú opäť vystupovať. Nech si donesú do školy biele ponožky-chlapci, biele podkolienky-dievčatá a bielu obuv ako mali na Akadémiu.

Utorok, 4. 6. 2019

MAT: PZ s. 49/2, 50//1, 2, 3, 4, DÚ: s.49/4, 5, 50/5

Č: Papier znesie všetko

SJL: písali sme nácvičný diktát, zajtra bude kontrolný diktát aj písanie adresy na obálku - zopakovať si to!

Viem písať na cestách s. 21 - celá, uč. s. 103/1, 2, 30 4, 5, s. 104/7, 8 ústne, - slniečková úloha s. 104

Oznam

V pondelok 3.6. sa NEUČÍME - oslavujeme Deň detí. 

Prinesieme si iba batôžtek s desiatou a pitím, šiltovku, šatku, príp. klobúčik. Ďakujem :)

Štvrtok, 30. 5. 2019

SJL: Viem písať na cestách s. 20 - celá

MAT: PZ s.47/2, s. 48/ 1, 2, 3,  49/ 1 DÚ: 47/3, 4, 48/4, 5

PS: V piatok vrámci vyučovania pôjdeme s deťmi do kasární - Deň otvorených dverí. Prísť v športovom oblečení, vak, desiata, voda, šiltovka.

Streda, 29. 5. 2019

SJL: uč. s.102/1 - prepisovali sme adresy do zošita, Viem písať na cestách s. 19 - celá

MAT: uč. 67/1, PZ 47/1

PVO: s.56, DÚ: s.57/7

PS: zajtra si priniesť iba SJL a MAT

Utorok, 28. 5. 2019

MAT: uč. s. 66 - učebnice som pozbierala na kontrolu

Č: Lenivé žabky - do konca

SJL: uč. s. 101/8 - písomne, 9 - ústne, Viem písať na cestách s. 18/ 7 riadkov, DÚ: prepis textu

Pondelok, 27. 5. 2019

PVO: opakovali sme, v stredu bude krátka samostatná práca

SJL: viem písať na cestách s. 17, DÚ: prepis textu

Č: Lenivé žabky s. 100 - polovica

MAT: uč. s. 63/1, 2, 3, 7, dobrovoľne 10, s. 64/11, 12, 14, 15, DÚ: uč. s. 65/ 22, 23, 24

Piatok, 24. 5. 2019

MAT: G PZ s. 10/ 3, s. 11 - celá, s. 12/ 1, DÚ: PZ G s. 1,/2, 3, 4

Č: Ako si mačky kúpili televízor - do konca

PS: V pondelok 27.5.2019 sa fotíme.. :)

Štvrtok, 23. 5. 2019

MAT: PZ s. 45 - celá strana, 46 - celá strana, DÚ: uč. str. 62/ 11, 12, 14

SJL: Viem písať na cestách s. 16 - 6 riadkov, DÚ: prepis textu

Č: Ako si mačky kúpili televízor, s. 97 - polovica. Tí, ktorí ešte nevrátili knihu Maľované čítanie - priniesť do školy. Ďakujem. :)

Streda, 22.5.2019

SJL: Viem písať na cestách s. 15 - prepis textu, uč. s.101/ 7

MAT: PZ s. 43/ 1, 2, 3, 5, 44/ 1, 2, 3, 5

Pondelok, 20.5.2019

PVO: zapisovali sme si výsledky pokusov

SJL: Viem písať na cestách s. 15 - 6 riadkov, uč. s. 100/2, 3, 4, s.101/6

Č: O načisto obrátenej krajine

MAT: PZ s.40 - celá, 41/1, 2, 3, 42/ 1, 2, 3, 5

PS: domáce úlohy dnes neboli, iba veľa čítať..

PS2: dôležité info v aktualitách

Piatok, 17.5.2019

Č: ostáva O načisto obrátenej krajine

MAT: G s. 7/2, 3, 4, s.8 - celá, s. 9 - celá, DÚ: s.10/ 1, 2

Štvrtok, 16.5.2019

MAT: PZ s. 38/2, s. 39/1, 2, 3, DÚ: s. 39/4, 5

Č: O načisto obrátenej krajine - do konca

SJL: uč. s. 99 - slniečková úloha, s. 100/1 a, b, Viem písať na cestách s. 14 - 7 riadkov, DÚ: Viem písať na cestách s. 14 - prepis textu

PS: Zajtra si prinesieme do školy aj čítanie aj SJ. Nezabudnúť, že máme geometriu, tzn. prinesieme si ostrúhané ceruzy a pravítko. 

Streda, 15.5.2019

SJL: písali sme nácvičný diktát, uč. s. 99/ 13, 14, lienková úloha č. 3

MAT: PZ s.37/ 4, 5, s. 38/ 1, 3

PVO: robili sme pokusy, prvouky ostali v škole

PS: Rodičia, 16.5. 2019 /štvrtok/ máme kostýmovú skúšku. Prosím, aby ste vystupujúcim deťom nezabudli dať bielu obuv a chlapcom biele ponožky. Prosím všetko označiť menom a dať tiež do označenej tašky. Veci už ostávajú v škole. 

Utorok, 14.5.2019

MAT: písali sme samostatnú prácu

Č: s. 94 - O načisto obrátenej krajine (ostáva to čo včera - 1. polovica)

SJL: uč. s. 97/ 1, 2, prepísali sme žltý rámček zo str. 97, Viem písať na cestách s. 13, DÚ: prepis textu

Pondelok, 13.5.2019

Č: s. 94 - O načisto obrátenej krajine (polovicu), ostáva báseň Mamičkino poď

SJL: Viem písať na cestách s. 12, DÚ: prepis textu

MAT: uč. s. 59/ 21, 24, 26, 29, 30, DÚ: PZ 37/ 1, 2, 3, zajtra bude samostatná práca

Štvrtok, 9.5.2019

MAT: uč. s. 60/ 1, 5, 6, 7, 8, DÚ: uč. 60/ 9, 10, 11

SJL: Viem písať na cestách s. 11 - celá, uč. 94/ 3, prepísali sme si žltý rámček zo s. 95, DÚ: s. 95/ 5

Č: str. 92 - Dobrú chuť, str. 93 - Mamičkino poď, do pondelka sa naučiť spamäti 2 odstavce

Utorok, 7.5.2019

MAT: uč. 57/6, 10, DÚ: 58/ 11, 12, 14

SJL: Viem písať na cestách s. 10 - doma dokončiť

Č: ostáva Jarný podvečer v lese, s. 91

PS: dôležité oznamy v aktualitách, prosím venujte im pozornosť.. ďakujem

Pondelok, 6.5.2019

PVO: s. 26

Č: s. 91 - Jarný podvečer v lese

SJL: Viem písať na cestách s. 9 - celá, Opytovacie vety, DÚ: do dvoch riadkov v malo zošite precvičiť písanie otáznika

MAT: uč. s. 56/ 11, 12, 14, 16, 18, s. 57/ 1, 2, DÚ: PZ - 36/ 1, 3, 4


Piatok, 3.5.2019

Č: s. 88/ O troch grošoch, s. 90/ Rozprávka o repe

MAT: PZ G s. 5, s.6/1, DÚ: PZ G s. 6/2, PZ MAT s. 36/ 2, 5, 6

Štvrtok, 2.5.2019

MAT: PZ s. 34/ slovné úlohy na pondelok, utorok, stredu, štvrtok, s. 35/ 1, 2, DÚ: 35/3, 4, 5

SJL: písali sme samostatnú prácu, Viem písať na cestách 2 - s. 8 celá

Č: s. 88 - O troch grošoch

Utorok, 30.4.2019

MAT: PZ s. 33/1, 2, 3, DÚ: PZ s.33/4, 5

SJL: Precvičovali sme na štvrtkovú samostatnú prácu. DÚ: Vetu "Moja mama varí najlepšie." rozložiť na slová, slabiky a hlásky podľa vzoru v zošite.

Č: s. 77/Janko Hraško (druhá polovica do konca)

Pondelok, 29.4.2019

PVO: s. 24, 25

Č: s. 76 - Janko Hraško (po červenú značku)

SJL: písali sme nácvičný diktát, uč. 92/ 1, prepísali sme si žltý rámček, s. 92/6 - písomne, 92/7 - ústne, DÚ: 92/ 8

MAT: PZ s. 31/ 1, 2, 3,, s. 32/ 1, 2, DÚ: s. 32/ 3, 4, 5

PS: zajtra korčuliarska súťaž, viac info v aktualitách

Piatok, 26.4.2019

Č: Líštička a hlaváč s. 75

MAT: Geometria PZ s.3/ 4, s.4/ 1, DÚ: PZ G s.4/ 2, PZ mat s.31/ 4, 5

Štvrtok, 25.4.2019

Č: Kto sa koho naľakal s. 74

MAT: PZ s. 30 - celá, kto nestihol, dokončiť za DÚ

SJL: s. 90/1 a prepísali sme si text v modrom rámčeku, s. 91/1, DÚ: Viem písať na cestách s. 7 - prepis textu

Streda, 24.4.2019

SJL: Viem písať na cestách s. 7 - 8 riadkov, s. 89/13

MAT: PZ - 28/ 3, 29/ 1, 2, 3, 4

PS: Zajtra si priniesť prilbu.

PS2: Zajtra Vás pozývame na rodičovské združenie. Viac info majú deti v žiackych knižkách.. 

Streda, 17.4.2019

SJL: Vpísali sme adresu do Viem písať na cestách na s. 6, uč. s. 88/ 9, 10, 11, 89/ 12

MAT: PZ s.27/ 1, 2, 3, 4, DÚ: PZ -  28/1, 2, 5


Utorok, 16.4.2019

Mali sme vyučovací blok, úlohy ostávajú z pondelka..

Pondelok, 15.4.2019

MAT: PZ s.2/1, 2, 3, DÚ: PZ s. 2/4, s.3/2, 3, 5

SJL: uč.s. 86/1, 87/2, DÚ: 87/6, Viem písať na cestách s. 6 (okrem adresy), zistiť svoju adresu

Piatok, 12.4.2019

Č: Maľované čítanie, doma čítať O nepodarených kozliatkach

MAT: Geometria, PZ - pravidlá rysovania - P1, P2, DÚ: s.1/ 1, 2, 3, 4

Štvrtok, 11.4.2019

MAT: PZ s. 26/ 1, 3, 5, DÚ: PZ s. 26/ 2, 4

SJL: uč. s. 83/ 1, 3, 6, DÚ: uč. s.83/ 5, 7

Č: čítnka s. 73 - O nepodarených kozliatkach

PS: deťom som rozdala lístočky ohľadne tričiek s logom školy - prosím, aby ste sa vyjadrili a zajtra lístočky poslali po deťoch do školy.. ďakujem :)

Streda, 10.4.2019

SJL: uč. s.81/ 1, 2, 4, s. 82/ 5, 6, 7, 8, prepísali sme si žltý rámček do zošita. 

MAT: PZ s. 25, v piatok bude geometria

Pondelok, 8.4.2019

PVO: opakovali sme, v stredu bude samostatná práca

SJL: Viem písať na cestách s. 5 - prepis textu, uč. s.79/ 1, 2, DÚ: Viem písať na cestách s. 55 - doplniť k obrázkom pomenovanie, uč. s. 80/ slniečková a lienková úloha

MAT: PZ s.23/ 1, 5, s. 24 - celá - kto nestihol dokončiť za

Štvrtok, 4.4.2019

MAT: PZ - 21/ 2, 5, 22/ 1, 2, 3, 4, 5 DÚ: PZ 23/ 2, 3, 4

Č: čítanka - Medovníková chalúpka s. 71- do konca

SJL: uč. 78/ 1, 2, 4, 5, 6 a lienková úloha, DÚ: Viem písať na cestách s. 5 - 7 riadkov

Streda, 3.4.2019

SJL: uč. 76/ 4, 6, s. 77/ 5, 6, 9

MAT: uč. 55/ 9, PZ: 21/ 1, 3, 4

PS: Prosíme o uhradenie poplatku za ŠKD za mesiac apríl.. Ďakujeme.. :)  

Utorok, 2.4.2019

Č: Čítanka s.70 - Medovníková chalúpka (polovica), po 5. srdiečko

SJL: písali sme samostatnú prácu, uč. s. 76/ 1, 3, DÚ: Viem písať na cestách s.4 - prepis textu a spodné dva riadky

MAT: uč. s.55/ 3, PZ/ 20/1, 2, DÚ: PZ/ 20/ 3, 4

PS: Prosíme o uhradenie poplatku za ŠKD za mesiac apríl.. Ďakujeme.. :) 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO 5.4.2019 (piatok)

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. Vás informujem, že: dňa 5. apríla 2019 (piatok) udeľujem všetkým žiakom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu realizácie Metodického vzdelávania. Riadne vyučovanie pokračuje vo pondelok 8. apríla 2019.

Pondelok, 1.4.2019

PVO: s 55

Č: Maľované čítanie - O dvoch šarkanoch (do štvrtka), čítanka s. 68 - Škorec výletník

SJL: opakovali sme na zajtrajšiu samostatnú prácu, DÚ: Viem písať na cestách s. 4 - 8 riadkov

MAT: uč. 55/1, DÚ: uč. 55/2, 4

Piatok, 29.3.2019

SJL: Robili sme pracovný list na opakovanie hlások, Maľované čítanie - Ako sa Ondrík pomýlil

MAT: Robili sme pracovný list, kto nestihol v škole - doma dokončiť

Štvrtok, 28.3.2019

Č: Maľované čítanie - Rozprávka o spievaní

MAT: robili sme pracovný list, DÚ: uč.54/ 3, 7, 11

PS: Prosíme o uhradenie poplatku za ŠKD za mesiac apríl.. Ďakujeme.. :)

Streda, 27.3.2019

Č: Maľované čítanie - Každý niečo vie

SJL: Viem písať na cestách 2 - úvodná strana, doma doplniť

MAT: Písali sme samostatnú prácu

PVO: včelie spoločenstvo

Utorok, 26.3.2019

MAT: uč. 54/ 5, 6, DÚ: 54/1, 9

SJL: Viem písať na cestách s.3 - 7 riadkov, DÚ: Viem písať na cestách s. 3 - prepis textu

Pondelok, 25.3.2019

SJL: s. 74/2, 4, 5, s.75/6, 7 - ústne, DÚ: 75/8 OPAKOVAŤ tvrdé a mäkké spoluhlásky!

Č: Maľované čítanie - To bol tanec

MAT: uč. 53/20, 21, 22, 23, 24 DÚ: 54/4, 8, 10

Piatok, 22.3.2019

Č: Maľované čítanie - Poznáš ich, knihu maľované čítanie priniesť aj v pondelok

MAT: uč.51/1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, DÚ: uč. 52/10, 11, 16

Štvrtok, 21.3.2019

SJL: uč. 74/1, za 1.úloha z pracovného listu, ktorý som deťom rozdala

MAT: uč. 50/1, 2 DÚ: uč. 50/3, 6

Streda, 20.3.2019

SJL: opakovali sme spoluhlásky, budúci týždeň nás čaká samostatná práca.

MAT: PZ s. 18/ 4, s. 19 - celá

PVO: Živočíchy a ich spoločenstvá - s. 52, 53

PS: v  pondelok priniesť encyklopédiu zvierat, kto má a môže..

Utorok, 19.3.2019

SJL: uč. s. 72/ 25 - písomne do zošita - dokončiť za DÚ

MAT: PZ s. 18/1, 2, 3, 5 - dokončiť za DÚ

Pondelok, 18.3.2019

PVO: Živočíchy a ich spoločenstvá, s.50 - 51

Č: Rozprávkové čítanie - čítali sme z našich kníh

SJL: Viem písať na cestách s. 32 - 7 riadkov, DÚ: prepis textu

MAT: PZ s. 16 - celá, s. 17/4, 5, DÚ: PZ s. 17/1, 2, 3

PS: Zajtra korčuľujeme.. Priniesť matematiku a slovenský jazyk

Piatok, 15.3.2019

Č: Moje najmilšie 5 - minútové rozprávky a príbehy. Kto si so mnou zatancuje, Záhradní trpaslíci. Na budúci týždeň priniesť obľúbenú rozprávkovú knihu

MAT: PZ s. 14/2, 3, 4, 5, s. 15/1, DÚ: PZ s.15/ 2, 4, 5 - skontrolovať a doplniť si, čo vám chýba - v pondelok kontrolujem..

Štvrtok, 14.3.2019

MAT: PZ s.13 - celá, kto nestihol doma dokončiť! Budem kontrolovať. 

SJL: písali sme diktát, Viem písať na cestách s. 30 - prepis textu, s. 31- 7 riadkov. DÚ: s. 31 - prepis textu. 

Č: s.66 - Psia búdka - môj hrad

Streda, 13.3.2019

SJL: Viem písať na cestách s. 30 - 8 riadkov, písali sme nácvičný diktát. Zajtra už napíšeme kontrolný.

Č: s. 64 - Mňau, mňau, mňau...

MAT: PZ s. 12 - celá 

PVO: s. 48 - 49

PS: pozrite si aktuality.. 

Utorok, 12.3.2019

SJL: Viem písať na cestách s. 29 - 7 riadkov, DÚ: Viem písať na cestách s. 29 - prepis textu

MAT: DÚ: PZ s.11/1, 2

PS: zajtra si priniesť aj SJ aj čítanie.. 

Pondelok, 11.3.2019

PVO: Písali sme do zošita

SJL: Písali sme nácvičný diktát. Viem písať na cestách s.28 - 7 riadkov, uč. s. 72/23, začali sme 24. DÚ: Viem písať na cestách s. 28 - prepis textu. 

Č: Pätnásť múdrych doktorov s. 63

MAT: PZ s.10 - celá, DÚ: PZ s. 11/3, 4, 5

ZAJTRA ZNOVU KORČUĽUJEME!

Doniesť si MAT, SJ, ETV/NBV - kto má v ten deň.

Deti, ktoré nekorčuľujú, ostávajú v škole v zbernej triede - doniesť si vlastnú knihu na čítanie a niečo na kreslenie. 

ŠKD poplatok za mesiac marec

Rodičia, prosím do zajtra (teda do piatku, 8.3.2019) uhradiť poplatok za ŠKD za mesiac marec - 10 eur. Ďakujem za pochopenie.

Streda, 6.3.2019

SJL: prepísali sme si žtý rámček z učebnice s. 68 a 70. uč. 70/16, 71/17, 18, 19, Viem písať na cestách - prepis textu zo s.26

MAT: uč. 47/13, 14, 16, 18, s. 48/20, 21, 27

PVO: Ako sa prispôsobujú živočíchy s.46, 47

Utorok, 5.3.2019

SJL: Viem písať na cestách s. 26/6 riadkov - kto nedopísal, dokončí si doma

MAT: Uč. s.47/15, 17 - kto neurobil v škole, má to za DÚ

Pondelok, 4.3.2019

SJL: Viem písať na cestách s.25 - 7 riadkov, prepis textu za , uč. s.69/10,12, s.70/13, 14, DÚ: uč. s.70/15

Č: s.62/ Ako si zima našetrila snehu

MAT: PZ s.6/3, s.7/2, s.9 - celá, uč. s. 46/ 1, 2, 6 DÚ:  s.46/3, 47/10, 11, 12

Štvrtok, 28.2.2019

MAT: pz s.6/cv. 1,2, DÚ: pz. s.6/cv.5, s. 7/cv.1, 3, 4, s. 8 - dobrovoľne (lienkina zábavná strana)

SJL: Viem písať na cestách s.24 - 7 riadkov, DÚ: Viem písať na cestách s.24 - prepísať hádanku, uč. 69/9

SJLČ: s. 61 - Nenápadný zdravotník

Streda, 27.2.2019

SJL: uč. 68/1, 2, 3, 4, 5

MAT: PZ s.5 - celá, s.6/4

PVO: s.44, dobrovoľná DÚ: s.45/2, písomnú prácu z človeka napíšeme v pondelok.. 

Vo štvrtok na 1. vyučovacej hodine bude triedne kolo Slávika.. Nachystajte si ľudovú pieseň..  Teším sa :)

Utorok, 26.2.2019

SJL: Viem písať na cestách s.23 - 7 riadkov, DÚ: Viem písať na cestách - doplnenie slov do viet zo str. 23 

SJLČ: s. 61 - Snežná tabuľa

PS: Lilka a Filipko - zajtra priniesť báseň na Hviezdoslavov Kubín.. :) Školské kolo bude vo štvrtok po vyučovaní..

Pondelok, 25.2.2019

SJL: Viem písať na cestách s. 22, DÚ: prepis textu

SJLČ: s.60 - Sánkovačka

´MAT: uč. s. 45/1,2,6, DÚ: uč.45/3,4,5

PS: Prosím víťazov triedneho kola HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA, aby si preopakovali a zajtra priniesli básne, ktoré recitovali. Ďakujem

Piatok, 15.2.2019

SJLČ: Vrabčiak a jeho priatelia

MAT: PZ - dokončii sme s.3, PZ s.4 - celá

DÚ na prázdniny: Moje najmilšie 5 - minútové rozprávky: Namyslený parný valec, Spievajúca krava

Štvrtok, 14.2.2019

Mali sme VALENTÍNSKE UČENIE - úlohy neboli...

Streda, 13.2.2019

SJL: uč. s.67/ ústne, 6.cvičenie - diktát - prepísať do zošita a zvýrazniť farebne mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ

MAT: PZ s.2/3, 4, s.3/1, 2, 3, 4, 5 - kto nestihol - zajtra dokončíme. 

PVO: Kostra a svaly človeka - opakovanie. Po prázdninách bude krátka samostatná práca. 


Utorok, 12.2.2019

MAT: PZ s.1/4, s.2/ cv.1 - dokončiť, DÚ: PZ 2/2,5

SJL: Viem písať na cestách s. 21 - 8 riadkov, DÚ: prepis textu

SJLČ: s. 58 - On nič, on muzikant

Pondelok, 11.2.2019

SJL: PL cvičenie 2, 4 - DÚ: dokončiť

Č: s. 58 - On nič, on muzikant

MAT: PZ s.1/1, 2 DÚ: 2.cvičenie dokončiť, s.1/cv.5

Piatok, 8.2.2019

SJLČ: Nespokojný ježko - Moje najmilšie 5- minútové rozprávky a príbehy, s. 26

MAT: Opakovanie sčítania a odčítanie celých desiatok do 100, DÚ: uč.44/3, 5, 7, 8. V pondelok bude krátka samostatná práca po ukončení celku, dnes sme si všetko prešli na hodine.

PS: Oznam pre všetkých, ktorí stratili PZ z matematiky 2. časť - doma poriadne pohľadať. Ak nenájdete, bude si ho potrebné zakúpiť v kníhkupectve.

Štvrtok, 7.2.2019

SJL: uč. 66/3 - ústne, 5 písomne, PL: úloha č.3, DÚ: 5,6

SJLČ: s. 56/ Medveď a líška

MAT: uč. 40/16, 17, 20, DÚ: 41/26, 29, 35

PS: V piatky máme iba čítanie a nosíme iba knihu Moje najmilšie 5-minútové rozprávky

Streda, 6.2.2019

SJL: Mäkké spoluhlásky c, dz, j. uč. 66/1,2 - ústne, 4 - písomne

MAT: uč. 39/7, 11, 12, ZAJTRA PRINIESŤ PZ 2. ČASŤ

PVO: s. 42

Utorok, 5.2.2019

MAT: PZ 63/5, 64 - celá okrem úlohy 7, DÚ: uč. 39/6, 8, ZAJTRA PRINIESŤ PZ 2. ČASŤ

SJL: písali sme diktát, urobili sme si pracovný list, zajtra ho priniesť. DÚ: Viem písať na cestách, s. 20 - prepis textu

SJLČ: Bláznivá metelica, s.55

Pondelok, 4.2.2019

SJL: Viem písať na cestách s. 20 - 7 riadkov, 65/3, 4, 5, 6 - ústne, DÚ: 65/7

MAT: PZ: s.61/2, s.62/1, 2, 3, 4, 6, 63/1, DÚ: 63/2, 3, 4

Štvrtok, 31.1.2019

MAT: PZ s.59/3,4, s.60 - celá, s.61/1, 3, 4

SJL: 65/1, 2 - do zošita sme si prepísali 1 hádanku (podľa výberu) a zakrúžkovali mäkké spoluhlásky č, dž, š, ž

PS: Domáce úlohy nemáme. V pondelok budeme mať na hodine čítania Hviezdoslavov kubín, pripravte si vaše prednesy :)


Streda, 30.1.2019

SJL: uč. 64/2,3

MAT: PZ 53/5, 58/1, 2, 3, 4, 5, 59/1, 2

PVO: dokončili sme str. 39, s. 40, s. 41/3

PS: pozrite si aktuality :)

Utorok, 29.1.2019

MAT: PZ s. 55/4, s.56/ 1, 2, 3, 4, 5, s. 57/1, DÚ: PZ s. 57/ 2, 3, 4, dobrovoľná úloha - PZ 56/6

SJL: písali sme kontrolnú prácu, s. 64 - žltý rámček sme si prepísali do zošita. DÚ: s. 64/4

SJLČ: s. 55 - Saxofón, ktorý dostal nádchu, Moje najmilšie 5 - minútové rozprávky - Rádio HAV s. 23, Mačka a myš s. 24

Pondelok, 28.1.2019

PVO: Svaly človeka, s. 38, na strane 39 sme začali 4.úlohu

SJL: robili sme pracovný list s tvrdými spoluhláskami, Viem písať na cestách s. 19, DÚ. prepis textu zo str. 19. Zajtra bude kontrolná práca z tvrdých spoluhlások. 

SJLČ: s. 54 - Fašiangy, Turíce , Zázračná muzika 

MAT: PZ s.54 - celá, DÚ: PZ s.55/1, 2, 3

Piatok, 25.1.2019

SJLČ: Hýle, robili sme pracovný list. 

MAT: PZ s. 52 -celá, 53/1,2a DÚ: PZ s.53/2b, 3, 4

PS: Budúci týždeň budeme mať triedne kolo HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA. Naučte sa nejakú báseň (3 štvorveršové strofy = cca 12 riadkov) alebo krátku prózu (2-3 minútovú).. Teším sa na pekné prednesy :)


Štvrtok, 24.1.2019

MAT: PZ s. 51 - celá, 52/1. DÚ: 52/1 -dokončiť, 52/4,6, dobrovoľne - s. 50/4,5 

SJL: Písali sme nácvičný diktát. Opakovanie tvrdých spoluhlások. DÚ: do zošita prepísať diktát do str. 63 a farebne zvýrazniť tvrdé spoluhlásky

SJLČ: s. 53 Hýle. Dostali sme zošit na čítanie. Prepísať 6 riadkov do zošita a nakresliť k tomu obrázok. Zajtra priniesť aj knihu Moje najmilšie 5 - minútové rozprávky

PS: nezabúdať na báseň, alebo prózu, ktorú sa máme naučiť do budúceho týždňa

Streda, 23.1.2019

SJL: 63/14, 63 -slniečková úloha, nácvik písania y, ý, po tvrdých spoluhláskach

MAT: PZ 50/1, 2, 3, dobrovoľne 5

PVO: s. 37 - kosti a kostra

PS: učiť sa pomaly báseň alebo prózu na Hviezdoslavov kubín.

PS2: kto má zmizík, nech si prinesie na zajtrajšiu výtvarnú

Utorok, 22.1.2019

MAT: písali sme polročnú písomnú prácu. DÚ: do zošita geometrie narysovať 3 priamky: a, m, p

SJL: Vieme písať na cestách s.18 - 7 riadkov, uč. 62/11, 63/13 DÚ: prepis textu  z Vieme písať na cestách s. 18, dokončiť z učebnice 63/13

SJLČ: s. 52 - Jarabina, s. 53 Hýle 

PS: Budúci týždeň budeme mať triedne kolo HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA. Naučte sa nejakú báseň (3 štvorveršové strofy = cca 12 riadkov) alebo krátku prózu (2-3 minútovú).. Teším sa na pekné prednesy :) 

Pondelok, 21.1.2019

PVO: s.36 - kosti a kostra, dobrovoľná DÚ - 37/2

SJL: polročná samostatná písomná práca

SJLČ: s.52 - Tak, tak, tak sejú mak

MAT: opakovanie na zajtrajšiu polročnú písomnú prácu, uč. s.36/25 - písať do učebnice


Piatok, 18.1.2019

SJL: pracovali sme na pracovnom liste s úlohami, aké budú na polročnej písomnej práci.. kto nestihol, nech si to doma ešte pozrie.. písomnú prácu napíšeme v pondelok

MAT: počítali sme príklady, aké budú na polročnej písomnej práci.. kto nestihol, nech si to doma ešte pozrie.. v pondelok si ešte budeme opakovať.. písomnú prácu z matematiky napíšeme v utorok

ANJ: pracovný list - 1.úloha, opakovanie pomocou omaľovanky

Štvrtok, 17.1.2019

MAT: opakovali sme na polročnú písomnú prácu

SJL: opakovali sme na polročnú písomnú prácu

SJLČ: Snehový Hektor

ANJ: pracovný list - 1.úloha, opakovanie pomocou omaľovanky

PS: domáce úlohy nemáme

Streda, 16.1.2019

SJL: uč. - 62/9 - ústne, prepísali sme poučku v žltom rámčeku do zošita, 61/10, úlohu nemáme 

MAT: PZ G 14/5; 15/3, 4; 16/1,3, úlohu nemáme, ale zajtra bude 5-minútovka úsečky, priamky, body

PVO: kostra človeka; vedieť pomenovať časti kostry, v pondelok bude malý testík

PS: zajtra na  VYV priniesť čiernu fixu, kto má 

Utorok, 15.1.2019

MAT: G PZ s.14, DÚ - PZ G 15/1,2

SJL: Uč. - 61/1,2; 3,4,6,7 - ústne; DÚ - 61/5 - vypísať iba slová s oranžovým štvorčekom

SJLČ: str. 50 "Studená návšteva" 

PS: nezabudnúť pomôcky na geometriu

Pondelok, 14.1.2019

PVO: str. 34, DÚ - 35/5 dokončiť obrázok

SJL: 60/2 písomne, 3 ústne, DÚ - 60/6

SJLČ: "Kominári - čierni chlapci"

MAT: uč. 35/10, 11, 13, 15; DÚ - uč. 36/18 c, d; 36/19 c, d

PS: V utorok 15.1. bude geometria. Doniesť si ostrúhané ceruzy, farebné farbičky a trojuholník.