2.B, ZŠ P. Horova v Michalovciach

Školský rok 2018/19

Zastupujúca triedna učiteľka:

Mgr. Petra Hrdinská


Vychovávateľka:

Radomíra Polláková