Tohtoročný školský výlet

Termín: 17.6.2019 (pondelok)
Zraz v triede: 7:45
Miesto: Michalovská hvezdáreň, Divočinka
Predpokladaný návrat: 15:30

Bližšie informácie už čoskoro... :)

2.B, ZŠ P. Horova v Michalovciach

Školský rok 2018/19

Zastupujúca triedna učiteľka:

Mgr. Petra Hrdinská


Vychovávateľka:

Radomíra Polláková